O wydarzeniu

Powszechnie wiadomo, że zarówno jakość i rozwój życia w wymiarze indywidualnym oraz społecznym, a tym samym przyszłość narodów zależą od społecznej odpowiedzialności. Składają się na nią sprawdzone przez wieki ideały, zasady i wartości. Odpowiedzialność każdego człowieka za sprawy ogółu na przestrzeni dziejów, regionów czy dziedzin przybiera różne oblicza. Są one związane z realistycznie pojmowaną naturą ludzką, wewnętrznymi oraz zewnętrznymi czynnikami rozwojowymi człowieka, a także z powszechnie obowiązującym etosem.

Każde pokolenie musi na nowo poznać, czym jest narodowa tożsamość, poznać, czym kiedyś była społeczna odpowiedzialność i jaka historia jej towarzyszyła. W tym celu należy, oprócz dobrego zaznajomienia się z historią, poszukać adekwatnej wizji rozwoju tożsamości polskiego patrioty. Tym bardziej teraz, w czasach naznaczonych pandemią COVID-19, wojną w Ukrainie, gdy znacznie częściej odwołujemy się do społecznej odpowiedzialności. Odczuwamy też silne znaczenie wzajemnej solidarności i ogromną zależność od współpracy, która w bezpośredni sposób przyczynia się do ratowania ludzkiego życia.

 
Stowarzyszenie Dumni z Polski pragnąc wspólnie budować wizję polskiego patriotyzmu serdecznie zaprasza na konferencję Nowa Generacja Społecznej Odpowiedzialności, której streaming będzie dostępny 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 na stronie www.ngso.pl

ZAPRASZAMY

11 kwietnia 2022 godzina 15:00